banpresto

Suzumiya Haruhi no Shoushitsu - Asahina Mikuru - Ichiban Kuji Premium Suzumiya Haruhi no Kujibiki - Shoushitsu ver. (Banpresto)

$35.000
Suzumiya Haruhi no Shoushitsu - Asahina Mikuru - Ichiban Kuji Premium Suzumiya Haruhi no Kujibiki - Shoushitsu ver. (Banpresto) Suzumiya Haruhi no Shoushitsu - Asahina Mikuru - Ichiban Kuji Premium Suzumiya Haruhi no Kujibiki - Shoushitsu ver. (Banpresto) Suzumiya Haruhi no Shoushitsu - Asahina Mikuru - Ichiban Kuji Premium Suzumiya Haruhi no Kujibiki - Shoushitsu ver. (Banpresto) Suzumiya Haruhi no Shoushitsu - Asahina Mikuru - Ichiban Kuji Premium Suzumiya Haruhi no Kujibiki - Shoushitsu ver. (Banpresto)
banpresto

Suzumiya Haruhi no Shoushitsu - Asahina Mikuru - Ichiban Kuji Premium Suzumiya Haruhi no Kujibiki - Shoushitsu ver. (Banpresto)

$35.000

Serie Suzumiya Haruhi no Yuuutsu
Personaje  Mikuru Asahina
Marca Banpresto
Escala 20cm